ประชุม อกศจ.แพร่

28 มิ.ย.59 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 2  สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินงาน

รูปภาพ: