รร.ประชารัฐฯ

28 มิ.ย.59 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลให้กับโรงเรียนประชารัฐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางบุษยา ใจบุญทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: