ประชุมลูกเสือ

28 มิ.ย.59 นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: