ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

28 มิ.ย. 59 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: