ชี้แจงบำเหน็จ บำนาญ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบำเหน็จ บำนาญให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ การวางแผน และการเตรียมพร้อมที่จะเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: