ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา โดยมีนางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดได้ส่งครูธุรการโรงเรียนเข้ารับการประชุมฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 รูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพ: