ประชุมพัฒนาครูวิชาการเครือข่ายกา่รศึกษา

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงพัฒนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: