ประชุมบุคลากรกลุ่มบุคคล

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: