ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการแลุลูกจ้างประจำใน สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: