แจ้งการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง(รวมโรงเรียนเอกชน) เรื่องบัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

แจ้งการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง(รวมโรงเรียนเอกชน) เรื่องบัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สิ่งที่แนบมาด้วย: