ร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงพระธาตุมิ่งเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานน้ำสรง พระธาตุมิ่งเมือง เจติยสถานกลางเมืองแพร่ วันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.59 โดยนางศุภมาศ สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีฯ ณ พระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเมือง จังหวัดแพร่

รูปภาพ: