เปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 นายสุกิจ ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2559 โดยมีนางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายนายเชษฐา สยนานนท์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้พบปะคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายทักษะฯ ณ โรงเรียนบ้านแต (กวีรัตน์ราษฎบำรุง) สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: