ตรวจความพร้อม

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะตรวจสอบความพร้อมของระบบ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของสถานที่จัดงาน "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 พ.ค. 59 ณ หอประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รูปภาพ: