ชี้แจงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 ในการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมให้แนวทางการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 

รูปภาพ: