กำกับ ติดตาม ภาพผลความสำเร็จฯ ระยะที่ 2

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกกำกับ ติดตาม ภาพผลความสำเร็จ การบริหารจัดการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและสถานศึกษา ระยะที่ 2 พร้อมด้วย นายนคร  ถานะวุฒิพงศ์ ประธานอ.ก.ค.ศ., นายคมสัน กลั่นบุศย์ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, นายสถิตย์ ปลาลาศ อ.ก.ค.ศ. พร้อมด้วยรองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกกำกับติดตามฯ ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ และกลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

รูปภาพ: