พิจารณาจัดสรรงบประมาณของอบจ.แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทองสอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: