ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559

สพป.แพร่ เขต 1 จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯครั้งที่ 3/2559 และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เลขานุการอ.ก.ค.ศ.ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอ.ก.ค.ศ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: