สพฐ.ติดตามฯลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์

นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ประธานคณะติดตามประเมินผลฯ และคณะ ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ของสพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะฯ ทั้งนี้ได้ออกติดตามที่โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) และโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

รูปภาพ: