พิจารณาย้ายธุรการโรงเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาย้ายธุรการโรงเรียนในสังกัดสพป.แพร่ เขต1 โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: