พิจารณายกเลิกการเรียนรวม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาขอยกเลิกการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: