รับเสด็จ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดป้ายอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนเจริญศิลป์ อ.เมืองแพร่ จ. แพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

รูปภาพ: