อบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec รุ่น 2

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ รุ่นที่สอง ประกอบด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และกลุ่มอำนวยการ โดยมีนางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

รูปภาพ: