อบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec และ Amss++ โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้การอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรม ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านICT สพป.แพร่ เขต 1 ข่าว/ภาพ โดยธนัติพงษ์ ชัยพลังฤทธิ์

รูปภาพ: