โรงเรียนเจริญศิลป์อวยพรตรุษจีน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ รับอวยพรจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ และชมการแสดงเชิดสิงโตของนักเรียน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: