เสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครูวิชาการ โรงเรียนนำร่อง เรื่องกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการได้นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ได้จัดขึ้นในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: