อบรมคณิตศาสตร์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑เป็นประธานเปิดการอบรม นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: