อบรมครูสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมาเชิงปฏิบัติการครูสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559 โดยมีนายนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: