งานวันครู ครั้งที่ ๖๐

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นด้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองแพร่ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานจัดงาน

รูปภาพ: