ร่วมงานกีฬา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ และได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนแพร่ ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่่ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท จากเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: