ผลงานวิชาการ ของนายสงวน จันทอน รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้สู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้สู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) อ.สอง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1 ของนายสงวน  จันทอน  บทคัดย่อ