อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ประธานอ.ก.ค.ศ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ พร้อมด้วยนางสุนิดา ราชสิกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าอวยพรแด่ นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๙เมื่อพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

รูปภาพ: