ประเมินเขตสุจริต

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน" ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 

รูปภาพ: