โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ทำบุญตักบาตรตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สพป.แพร่ เขต 1 และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559

รูปภาพ: