สร้างข้อสอบอัตนัย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการสร้างข้อสอบอัตนัย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด

รูปภาพ: