ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  Bike For Dad เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงความสามัคคีของชาวไทย เส้นทางจริงรวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๙ กิโลเมตร

รูปภาพ: