กีฬาสีสัมพันธ์เทพพิทักษ์วิทยา

นางศุภมาส  สินมณี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "เหลือง - ดำ เกมส์" ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ. สนามโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

รูปภาพ: