เปิดกรีฑาสีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ประจำปี 2558 "ดินแดนแห่งเสรีไทย หนองม่วงไข่เกมส์ 58" โดยมีนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาในอำเภอหนองม่วงไข่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ โรงเรียนหนองม่วงไข่พิทยาคม

รูปภาพ: