ออกติดตามการใช้งบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกติดตามการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: