พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ประชุมรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: