ร่วมถวายทานสลากภัตร

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมถวายทานสลากภัตร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: