ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกนิเทศ ติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รูปภาพ: