ประชุมมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมฯ ในวันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: