ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: