ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมสักทอง และได้มอบรางวัลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับก่อนประถมศึกษาแก่ รร.อนุบาลแพร่ และ รร.บ้านร้องกวาง , มอบรางวัลสถานศึกษาดีเด่นและครูที่มีผลงานดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ รร.บ้านร้องกวาง รร.วัดกาญจนาราม ประเภทครู ได้แก่ นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย รอง ผอ.รร.บ้านป่าแดง

รูปภาพ: