วางหรีด ผอ.บุญชู

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพ นางบุญชู ประเทือง ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.รร.เด่นไชยวิทยา ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ กำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ฌาปนสถานเด่นชัย

รูปภาพ: