ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แก้ว แก้วโมลา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แก้ว แก้วโมลา ของแม่ของคุณมัญญา ปะทะนมปีย์ แม่บ้านประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่ เพื่อนร่วมงาน ร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แก้วฯ  ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: