ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณครูเศรษฐกร วิริยะพงศ์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณครูเศรษฐกร วิริยะพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านนาจักร  ณ วัดน้ำคือ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: