ติดตามการสอบอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามการสอบอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองแขม บ้านป่าแดง และบ้านพันเชิง เครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร

รูปภาพ: