ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณคุณแม่หนิม เตชวงศ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณคุณแม่หนิม เตชวงศ์ คุณแม่ของ ผอ.ประมวล เตชวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมพิธีฌาปนกิจศพฯ ณ ณาปนสถานน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

รูปภาพ: