ติดตาม ตรวจสอบ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: